+A A-

Historik I Vårdö kan du känna historiens vingslag i en levande skärgårdsmiljö

bat

 

 

 

Ända in på 1900-talet var Vårdö en betydande sjöfarts- socken. Allmogeseglationen lade grunden till en rikedom som i dag syns i flera stora ljusa kaptensgårdar i bl.a. Vargata by där kommunens kommersiella centrum finns.
I Vargata slingrar sig den gamla vägen vackert förbi de vackra skeppargårdarna och Sally Salminens födelsehem.

Sally Salminen skildrar i romanen "Katrina" livet under bondeseglationen. Anni Blomqvist som bodde på Simskäla berättar i sina Maja-romaner om livet ute på Stormskär.

 

 

 

 

vardkaseVårdö har sedan urminnes tider varit en betydelsefull länk i förbindelserna mellan Sverige och Finland. Första gången ön omnämns i hävderna är år 1347, då konung Magnus Eriksson på resa mellan de båda rikshalvorna daterar ett brev "in insula dicta Waerdhö" (på en ö kallad Vårdö). Man räknar dock med bebyggelse från 1100-talet, då de första bebyggarna kom för att jaga och fiska, vilket också är den nutida vårdöbons främsta fritidsfördriv. Namnet Vårdö betyder "vaktön". På ön finns flera berg med namnamet Vårdberg eller Kasberg, och kommunvapnet upptar bilden av en flammande vårdkas, en erinran om ett informationssystem fjärran från nutida teknik.

 

hullvik_postrotestenDen stora allmänna postvägen mellan Stockholm och Åbo gick tvärs över Vårdö från Båthusviken vid Vargata brygga till Hullvik i Vårdö by. Postrotefärderna pågick under åren 1638-1910, då vårdöborna ålades att föra post och resande mellan Bomarsund eller Delvik i väster och Kumlinge i öster. Postrotefärderna var en tung pålaga för allmogen.

Kulturintresserade vårdöbor har uppsatt längs postvägen nygamla milstolpar och i Vargata by en gästgiveristolpe. Den sista biten av postvägen har den ursprungliga vägsträckningen mellan Vårdö by och Hullvik.

 

 

 

 

fortrollade_on

 

 

Under Stora ofreden (1714-1721) stod Vårdö i centrum för stormakternas spel då fredsförhandlingar mellan Sverige
och Ryssland fördes i Lövö by 1718-1719. Lyriska kongress- deltagare beskrev ön som "den förtrollade ön" där fest och fredsförhandlingar varvades. Freden slöts omsider i Nystad 1721.
Innan Vårdö blev egen socken år 1866 kallades Vårdö Sundskären.

 

 

 

kyrka_blyerts

 

 

Den äldsta delen av Vårdö gråstenskyrka är från 1400-talet. Tornet med sin originella tornhuv uppfördes år 1805. Altartavlan i kyrkan är målad av hovmålaren R W Ekman år 1852.

 

 

 

 

 

sallyfrimSally Salminen skildrade livet under bondeseglationen i romanen "Katrina" och placerade Vårdö på den litterära kartan.
Längst i norr har vi Väderskär - känt som Stormskär i Anni Blomqvists romaner om Maja.

 

 

 

anni_blomqvist_frimarke_stor

Anni Blomqvist var bosatt på Simskäla.

Simskäla nås med en kabelfärja som trafikerar från norra Sandö.

runar_salminen

 

 

 

Ett annat känt författarnamn är Runar Salminen
som också är känd som träsnidare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

seffersSeffers hembygdsgård i Lövö har en tidsenligt bevarad exteriör och interiör.
Gården har donerats av folkmusikforskaren Otto Andersson som var född i samma by.

 

 

 

 

 

 

I Strömsby har en gammal folkskolbyggnad från 1800-talet grundreparerats och i den verkar nu Ålands Skolmuseum.

Det gamla bönehuset invid kyrkan från år 1915 har grundreparerats år 1997.

Årligen besöks Sandösunds Camping av ett stort antal turister och skolklasser som vill övernatta invid havet, paddla och företa fisketurer.

 

 

vardobro Vårdö är den skärgårdskommun som ligger närmast fasta Åland. En kabelfärja trafikerar dygnet runt mellan Prästö i Sunds kommun och Töftö i Vårdö kommun.
Töftö är sedan år 1980 sammanbunden med huvudön med en 312 meter lång bro som är Ålands längsta bro.

Invånarantalet har ökat sedan år 1980 då huvudön sammanbands med en bro till Töftö och ett kort färjpass till Prästö i Sunds kommun.

Från Hummelvik trafikerar landskapsfärjan Alfågeln tre gånger om dagen via Kumlinge till Brändö med vidare anslutning till Gustavs och Åbo.

 

 

ango_2 I södra Vårdö kör en lokalfärja från Ängösund i Lumparland till Ängö och Bussö. Strax intill ligger Bergö som kan nås med landskapsfärjan Ejdern från Långnäs.

 

 

 

 

 

 

 

vardo

KOMMUNVAPNET
Matts Dreijer:
I blått fält en silver vårdkase med röd och gyllene flamma.Vårdkasen anspelar på ortnamnet, som sannolikt skall härledas från fornsvenskan vardher = vakt, vård. Vakteldar har i tiden tänts bl.a. på Vårdö Kasberg som varningstecken eller för att vägleda sjöfarare.