+A A-

Serviceboende

Strömsgården är Vårdö kommuns servicehus, här finns förutom servicebostäder även hemservicepersonalens kansli, äldreomsorgsledarens kontor och kommunens centralkök med tillhörande matsal- Även Ålands hälso- och sjukvårds hälsovårdsmottagning finns i Strömsgårdens servicehus.

 

Centralkök

Vårdö kommuns centralkök utspisar samtliga kommunens verksamheter. Centralköket är beläget i Strömsgårdens servicehus.

Till centralköket kan kommunens äldre komma och äta lunch enligt överenskommelse. Om man önskar få hem sin lunch är även det möjligt enligt överenskommelse.

Måltidsavgifterna finns här.

 

Servicehuset Strömsgården

Strömsgården är bemannad dygnet runt. ALL personal har tystnadsplikt.

På Strömsgården finns 12 servicelägenheter för personer med stort vård- och servicebehov. Ett period/korttidsrum för avlastning och återhämtning samt fem ESB rum för personer med mycket stort vård- och omsorgsbehov. Som hyresgäst på Strömsgården kan du ansöka om bostadsbidrag från Folkpensionsanstalten.

Som hyresgäst på Strömsgården har du ett stort eller mycket stort vård- och omsorgsbehov dygnet runt. Du hyr din bostad och har ett hemserviceavtal med kommunens äldreomsorg. I hemserviceavtalet räknas användning av husets bastuavdelning, tvättservice samt städning enligt överenskommelse.

 

Behov av bostad på Strömsgården

För att antas som hyresgäst på Strömsgården bör individens vård- och omsorgsbehov uppnå hemservicekategori II och III, samt ha behov av personalinsatser dygnet runt. Äldreomsorgsledaren uppgör tillsammans med klienten en vård- och serviceplan, för att kartlägga behovet av hemservice, stödtjänster eller serviceboende.

 

Social samvaro

På Strömsgården ordnas olika typer av social samvaro, så som Bingo, sångstunder, andakt och högläsning. Som regel bjuds det även på kaffe med dopp i samband med den sociala samvaron. Alla kommunens invånare 65+ år är välkomna att delta i den sociala samvaron. Även högtidsfirande ordnas vid till exempel jul och midsommar. Aktiviteter och olika evenemang som ordnas på Strömsgården annonseras varje månad i Wårdö Info, under rubriken ”Roligheter på Strömsgården”.

  

Oasen boende och vårdcenter

När vårdbehovet är omfattande och då det krävs ökad medicinsk vård, eller då det krävs rehabilitering har Vårdö kommun möjlighet att ordna med vårdplats på Oasen boende- och vårdcenter. Vistelse på Oasen är behovsprövad och beslutet fattas av äldreomsorgsledaren.

Här finns mer om OASEN boende och vårdcenter