+A A-

Äldreboende

 

Strömsgården

Servicehuset Strömsgården består av pensionärsbostäder, hemvårdens kansli, allmänna utrymmen, bastu och tvättstuga. På Strömsgården finns också kommunens centralkök.

Också övriga än boende på Strömsgården har möjlighet att äta dagens huvudmål på Strömsgården efter överenskommelse med hemvården eller köket.

LÄNK TILL MÅLTIDSKOSTNADER

Som hyresgäst på Strömsgården kanske du klarar dig själv. Då betalar du endast hyra för din bostad samt en trygghetavgift på 30 euro i månaden. Trygghetsavgiften är ersättning för det interna larmsystem som finns på Strömsgården. För klädvårds- och badservice uppbärs ingen avgift av boende på Strömsgården.

Du kan också köpa de måltider du önskar från köket och äta tillsammans med de andra hyresgästerna eller i din egen bostad. Vid behov levereras dagens huvudmål till hemmet av hemtjänstens personal.

På Strömsgården hålls aktiviteter av olika slag; bingo, sångstunder, andakt och högtidsfirande.

På Strömsgården finns 12 lägenheter med kök och badrum. Vidare finns 6 rum med tillhörande badrum och ett periodrum. Bostäderna hyrs ut omöblerade. Periodrummet är möblerat.

Ansökan om bostad görs till äldreomsorgsledaren, Strömsgården, Strömsvägen 13, 22550 VÅRDÖ. För lägenheter i den s.k gamla delen ingår inte el i hyran.

Hyresgästen kan ansöka om bostadsbidrag hos Folkpensionsanstalten.

På Strömsgården finns en tvättstuga för hyresgäster och klienter. I tvättstugan tvättas inte mattor.

Strömsgården är bemannad dygnet runt alla dagar.

De Gamlas Hem

Vårdö kommun har en platsandel vid kommunalförbundet för De Gamlas Hem.

Gullåsen

ÅHS enhet för långtida åldringsvård är Gullåsen, som är beläget i anslutning till Ålands Centralsjukhus i Mariehamn. Intagning till Gullåsen sker på remiss från läkare.