+A A-
vardoskola

Personal och kontaktuppgifter

Läsårets arbetstider

Trivselregler

Fritidshemsverksamhet

Hem & Skola

Länkar

Vårdö skola

Vårdö skola ligger i Vårdö by. Skolbyggnaden stod klar 1957. Skolan renoverades och byggdes till 1999 med bland annat en stor idrottshall. För närvarande har skolan 28 elever fördelade på årskurs 1-6. Den pedagogiska personalen i skolan består av en föreståndare, två klasslärare, en timlärare och två elevassistenter.

I Vårdö skola arbetar vi för att eleverna ska utveckla:

• goda baskunskaper

• god självkänsla

• förmåga att ta ansvar för sitt arbete

• förmåga att söka kreativa lösningar på problem

• förmåga att samarbeta

• förmåga att visa hänsyn & respekt för människor och miljö

 

PERSONAL OCH KONTAKTUPPGIFTER

Vårdö skola

 

Postadress:

Lövövägen 27

AX-22550 Vårdö

Åland

 

e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Tel: +358 (0)18 47960

Fax:+358 (0)18 47910

 

 Vik föreståndare

 Annika Karlsson

 Klasslärare åk 1-2

 Erica Englund

 Klasslärare åk 3-4

 Gerd Blomqvist

 Timlärare, klasslärare åk 5-6

 Irene Sjölund

 Elevassistent

 Mari Grönvall-Sjögren

 Elevassistent  Frej Heikfolk
 e-post till personalen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Köket Strömsgården

Tel: +358 (0)18 47980

 

 

Hälsovårdare Minna Hellström

Tel: +358 (0)457 52 44107/+358 (0)18 47655

OBS! Telefontid måndag-torsdag kl. 12-13

 

 

Skolkurator Lisette Isaksson

Tel: +358 (0)18 431232/+358 (0)457 54 83834

arrow_rtlupp

 

LÄSÅRETS ARBETSTIDER 2016-2017

 

 

Vecka

2016-2017

Höstterminen inleds

33

17.08.2016

Höstlov

42

20-21.10.2016

Lovdag i samband med självständighetsdagen

49

5-6.12.2016

Höstterminen avslutas

51

22.12.2016

Vårterminen inleds

2

09.01.2017

Vinterlov

8

20-24.02.2017

Lovdag i samband med Kristi himmelsfärd

21

25-26.05.2017

Vårterminen avslutas

23

08.06.2017

 -    

HÖSTTERMIN

88 dagar

17.08.2016-22.12.2016

VÅRTERMIN

98 dagar

09.01.2017-08.06.2017

 

 186 dagar

 

 

arrow_rtlupp

 

TRIVSELREGLER

 

Dessa trivselregler är diskuterade och godkända av elever och lärare vid Vårdö skola.

 

I klassen 

 • Vi lyssnar på vad lärare och kamrater säger
 • Vi följer de tillsägelser vi fått
 • Vi ger varandra arbetsro
 • Vi går lugnt i korridor och trappor
 • Vi är vänliga och hjälpsamma mot varandra
 • Vi räcker upp handen när vi har något vi vill säga
 • Vi låter andras saker vara
 • Vi plockar undan efter oss
 • Vi ger varandra beröm

 

 

I matsalen

 • Vi tvättar händerna innan vi går till maten
 • Vi samtalar i samtalston vid maten
 • Vi äter upp den mat vi tar
 • Vi går i matsalen
 • Vi tackar för maten

 

På rasten

 • Alla får vara med
 • Vi är varsamma med varandra
 • Vi går runt fotbollsplanen när vi inte är med och spelar boll
 • Vi turas om vid gungorna och vid linbanan
 • Vi tar in de rastleksaker vi tagit ut
 • Vi kastar snöboll endast på av personalen angiven plats
arrow_rtlupp

Vårdö skolas FRITIDShemsverksamhet

bild13

 

Fritidsverksamheten verkar i daghemmet Solbackens lokaler och närområde. Verksamheten är avsedd i första hand för elever i årskurs 1-2.

 

Anhållan om plats görs på blanketten som du hittar här.

arrow_rtlupp

HEM & SKOLA

Hem och skolas styrelse läsåret 2016-2017

Mia Påvals, ordförande

Erica Englund, lärarrepresentant

Inge Andersson

Erika Englund

Marie Johansson

Mikael Lindholm

 

Niclas Lindholm,suppleant

Johan Påvals,suppleant

 

 

arrow_rtlupp

Länkar

STYRDOKUMENT

Läroplan

http://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/landskapet-alands-laroplan-for-grundskolan-juni-2015.pdf

Skolans arbetsplan

HÖGSTADIET

http://www.ghs.ax/

FRONTER

www.fronter.com/navigare

 

Senast uppdaterad den 19.9.2016

av Lisbeth Lindfors