+A A-

Hälso- och sjukvård

Ålads Hälso- och Sjukvård (ÅHS), underställt Ålands Landskapsregering, handhar frågor som rör hälso- och sjukvård i landskapet Åland www.ahs.ax

 

Kontaktuppgifter till hälsovårdsmottagningen i Vårdö, som finns invid Strömsgårdens äldreboende

- Hälsovårdare måndag-torsdag kl. 12-13 tel. 47655
- mobiltel. 0457 5244 107

 

Handikappservice

Personer med funktionshinder kan ha rätt till olika former av ersättningar och stöd.

Subjektiva rättigheter enligt Lagen om service och stöd på grund av handikapp (HSL) är färdtjänst enligt HSL, bostadsanpassning, tolkservice samt serviceboende. Med subjektiv rätt menas en serviceform vilken alla som uppfyller de i lagen stadgade kraven har rätt att få.

Kommunen erbjuder också annan service för ändamålet budgeterade medel. Sådan service kan bestå av bl.a. stödpersonsverksamhet, personliga hjälpare mm.

 

Missbrukarvård

Vårdö kommun köper tjänster av Mariehamns stads alkohol och drogmottagning. Om Du eller någon i Din närhet har problem med alkohol eller droger kan Du kontakta dem. Servicen är helt avgiftsfri för klienter/patienter.  Vårdö kommun får inte namnen på dem som besöker mottagningen. Personalen där har självklart tystnadsplikt.

På mottagningen finns bl.a. handledare, behandlare, sjukskötare.  De kan erbjuda Dig behandling, råd och handledning, akupunktur, ljusterapi, drogtester samt anhörigstöd.

Kontakt med mottagningen i Mariehamn får du per telefon 531 720.

Besöksadressen är Styrmansgatan 2 A, Nyfahlers, andra våningen. Öppet hus alla vardagar.

Du kan självklart också kontakta socialsekreteraren i Vårdö, Susann Peltonen, tfn. 47930.