+A A-

Social service

Viktig information gällande kommunikation via e-post

På grund av dataskyddet är det inte möjligt att kommunicera med socialkansliets personal via e-post i ärenden som gäller personlig hälsa, sjukdom eller andra konfidentiella personliga uppgifter.

 

Handikappservice

Personer med funktionshinder kan ha rätt till olika former av ersättningar och stöd.

Subjektiva rättigheter enligt Lagen om service och stöd på grund av handikapp (HSL) är färdtjänst enligt HSL, bostadsanpassning, tolkservice samt serviceboende. Med subjektiv rätt menas en serviceform vilken alla som uppfyller de i lagen stadgade kraven har rätt att få.

Kommunen erbjuder också annan service för ändamålet budgeterade medel. Sådan service kan bestå av bl.a. stödpersonsverksamhet, personliga hjälpare mm.

 

Barnskydd

Syftet med barnskyddslagen är att trygga barnets rätt till en trygg uppväxtmiljö, en harmonisk och mångsidig utveckling samt till särskilt skydd. Barnets bästa skall alltid beaktas.

Du kan kontakta kommunens barnskydd om du vill ha hjälp för ditt barn eller sin familj. Det kan gälla olika saker så som att det förekommer missbruk i familjen eller att barnet har svårigheter i skolan, hemma eller på fritiden.

Du kan också kontakta kommunens barnskydd om du upplever oro för ett barn i din närhet eller omgivning. Med personalen kan du också rådgöra om det finns behov av en barnskyddsanmälan eller inte.

Personal inom social- och hälsovård, polisen, skola och församling har skyldighet att anmäla då ett barn upplevs var i behov av barnskydd.

Kontaktperson för barnskyddsfrågor är socialsekreterare Susann Peltonen. Hon är stationerad i Sunds socialkansli, men är anställd av Vårdö Kommun 5 % av heltid. Du når Susann på telefon 432730 eller e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .

 

Barnskyddsjour

Vid brådskande barnskyddsärenden då kommunens socialkansli är stängt kan Du ringa till Tallbacken, tel 531305 (dygnet runt). Tallbacken i sin tur kontaktar barnskyddsjouren.

Barnskyddsjouren är ett samarbete mellan bl.a. kommunerna, Tallbacken, polisen och sjukvården. Jourtiden delas upp mellan åländska kommunernas socialarbetare.

Hur går det till?

-        Tallbacken tar emot inkommande samtal från en myndighet eller en privatperson och utreder behovet av hjälp.

-        Den jourhavande socialarbetaren kontaktas om Tallbackens personal bedömer att behov föreligger. Den jourhavande socialarbetaren övertar då dokumentations- och samordningsansvaret i ärendet, samt vidtar alla de åtgärder som anses nödvändiga i ärendet.

-        Vid utgång av jourtiden överförs ärendet till invånarens egen hemkommun. Jourtiden är 16.00 - 08.00 på vardagar, samt från 16.00 på fredag till 08.00 på måndag.

 

Fältarna

Fältarna finns för att arbeta med åländska barn och ungdomar i åldern 13-17 år, med tyngdpunkten på högstadieåldern. De är anställda av Mariehamns stad, men 25 % av resurserna är reserverade för landsbygds- och skärgårdskommunerna.

 

Missbrukarvård

Vårdö kommun köper tjänster av Mariehamns stads alkohol- och drogmottagning. Om Du eller någon i Din närhet har problem med alkohol eller droger kan Du kontakta dem. Servicen är helt avgiftsfri för klienter/patienter.  Vårdö kommun får inte namnen på dem som besöker mottagningen. Personalen där har självklart tystnadsplikt.

På mottagningen finns bl.a. handledare, behandlare, sjukskötare.  De kan erbjuda Dig behandling, råd och handledning, akupunktur, ljusterapi, drogtester samt anhörigstöd.

Kontakt med mottagningen i Mariehamn får du per telefon 531 720.

Besöksadressen är Styrmansgatan 2 A, Nyfahlers, andra våningen.

Du kan självklart också kontakta socialsekreteraren i Vårdö, Susann Peltonen, tfn. 47930.

 

Klintombudsman

Klientombudsmannen hjälper dig som är klient hos den kommunala socialvården. Det kan handla om barnskydd, barndagvård, utkomststöd, äldreomsorg, service för funktionsnedsatta eller missbrukarvård. Eftersom klientombudsmannen arbetar inom många områden handlar det ofta om bedömningar från fall till fall. Klientombudsmannen fattar inte egna beslut och kan inte ändra på myndigheternas beslut.

23 § i klientlagen:

"Verksamhetsenheten ska lämna sina klienter tillräcklig information om deras rätt att framställa anmärkning och göra det så enkelt för dem som möjligt att framställa anmärkning. "

Mer information finns på www.ombudsman.ax