+A A-

 

ANSLAGSTAVLA

 

TRAFIKINFORMATION   ålr

Farleden under Vårdöbron stängs av

Farleden under Vårdöbron i Vårdö och det omkringliggande vattenområdet stängs av för trafik från början av vecka 21 år 2017 fram till slutet av maj 2019 pga. brobyggnadsarbete.

Närmare information:
Projektchef Taneli Ala-Rakkola
Telefon +358 (0)18 25000
E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

ARBETET MED ATT BYGGA EN NY BRO PÅ VÅRDÖ, MED TILLHÖRANDE VÄG, HAR PÅBÖRJATS.

Entreprenaden omfattar byggande av en ny bro och tillhörande vägbyggnad samt rivning av den befintliga bron. Den nya bron tas i bruk hösten 2018 och hela projektet beräknas vara färdigt våren 2019.


Under entreprenadtiden leds trafiken enkelriktat med trafikljus och hastighetsbegränsning över den gamla bron.
Farleden under bron kommer att vara avstängd under projekttiden.
Arbetet har inletts med att ta bort markvegetationen på Töftösidan.


Sprängningsarbete och flyttande av sprängsten och jordmassor kommer att inledas på Töftösidan vecka 7.
Sprängningsarbetet fortgår ca 3 månader. De dagar då sprängning utförs kan det uppstå kortare avbrott i trafiken på maximalt 10 minuter. Vi ber trafikanterna uppmärksamma detta vid resor till och från Vårdö.

Kontaktpersoner:
Ålands landskapsregering
Projektchef Taneli Ala-Rakkola, +358 457 3500504
Huvudentreprenör Graniittirakennus Kallio Oy
Platschef Magnus Ahlskog, +358 40 8125795


HASTIGHETS OCH VIKTBEGRÄNSNINGAR PÅ VÅRDÖBRON

Hastigheten över Vårdöbron har sänkts från 30 till 20, viktbegränsningen för enskilda fordon sänks till 30 ton.

NÄRMARE INFORMATION

om ovanstående ges avbyråchef Mikael Korpela, tel +358 18 25163

och på adressen: http://www.regeringen.ax/nyheter/trafikinformation-0

 

 

 

KUNGÖRELSER

 

RESULTAT VID KOMMUNALVAL I VÅRDÖ 18 OKTOBER 2015

 

KOMMUNALA MÖTEN

 

LEDIGA JOBB

 SOMMARJOBB på Strömsgården

Närvårdare på Strömsgården, länk till AMS annonsen http://www.ams.ax/jobb/narvardare-7 

 

SOMMARJOBB för ungdomar i åldern 15-17 år

Vårdö kommun erbjuder två sommarjobb för ungdomar i åldern 15-17 år. Arbetena är att vara resurspersoner på Strömsgårdens äldreboende och pågår under fyra veckor (v 24-27 alt 27-30) med en arbetstid om ca 6 timmar per dag. Lön 8,92/timme. I första hand sökes ungdomar med bostadsort på Vårdö. Undantag görs om det inte kommer tillräckligt många sökande från Vårdö.

I arbetet som resursperson kan ingå arbetsuppgifter såsom socialt umgänge/promenader med äldre, tvätt av sängkläder och omplantering av blommor.

Ansökan skickas per post till Vårdö kommun, Vårdöbyvägen 11, 22550 VÅRDÖ eller per e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. . Märk ansökan "Sommarjobb 2017" och notera vilka veckor du vill arbeta samt en beskrivning om dig själv som person med intressen och yrkesval. Senast 20 mars 2017 behöver vi ha din ansökan.

För närmare information kontakta kommundirektör Andreas Johansson tel. 47990 eller e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

 

ALLMÄN INFORMATION

Debattartikel med anledning av avfallshanteringen

Trafikmeddelande 10.10.2013 Vårdöbron(PDF)

 

Vårdö 

Mariehamn

 

KOMMUNALA MÖTEN

Kommunfullmäktige 18.4.2013

 

Vårdö Finlands Lyckligaste kommun 2010 enligt Iltasanomat 23.12.2010

Valresultat kommunalval 16.10.2011

 

ALLMÄN INFORMATION

 

VATTENAVLÄSNING

Vattenavläsning för fast bosatta som  har kommunalt vatten, görs två gånger årligen; i månadsskiftet maj/juni och i början av november.

Fritidsboende gör sin vattenavläsning endast en gång årligen; i månadsskiftet maj/juni.

Meddela din vattenmätarställning här på vår hemsida under bygga och bo, maila till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller meddela per post eller telefon till kommunkansli tel. +358 18 47900.

 

MEDISKURSER

Information om Medis kurser i Vårdö hittar du på www.facebook.com/vardomedis

 

Musselinformation

Musselminienkät