+A A-

 

ANSLAGSTAVLA

 

TRAFIKINFORMATION ålr

 

Trafikmeddelande 19.9.2018

Asfalteringsarbeten vid Vårdöbron

Asfalteringsarbeten kommer att utföras på landsväg nr 670 i anslutning till Vårdöbron.

Arbetena utförs 20-24 september 2018 under torsdagen, fredagen och måndagen.

Närmare information:

Platschef Magnus Ahlskog

Telefon +358 40 8125795

 

Farleden under Vårdöbron är fortfarande avstängd för trafik (4.7.2018)

Karta och mer info här.

 

Farleden under Vårdöbron stängs av

Farleden under Vårdöbron i Vårdö och det omkringliggande vattenområdet stängs av för trafik från början av vecka 21 år 2017 fram till slutet av maj 2019 pga. brobyggnadsarbete.

Närmare information:
Projektchef Taneli Ala-Rakkola
Telefon +358 (0)18 25000
E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

ARBETET MED ATT BYGGA EN NY BRO PÅ VÅRDÖ, MED TILLHÖRANDE VÄG, HAR PÅBÖRJATS.

Entreprenaden omfattar byggande av en ny bro och tillhörande vägbyggnad samt rivning av den befintliga bron. Den nya bron tas i bruk hösten 2018 och hela projektet beräknas vara färdigt våren 2019.


Under entreprenadtiden leds trafiken enkelriktat med trafikljus och hastighetsbegränsning över den gamla bron.
Farleden under bron kommer att vara avstängd under projekttiden.
Arbetet har inletts med att ta bort markvegetationen på Töftösidan.


Sprängningsarbete och flyttande av sprängsten och jordmassor kommer att inledas på Töftösidan vecka 7.
Sprängningsarbetet fortgår ca 3 månader. De dagar då sprängning utförs kan det uppstå kortare avbrott i trafiken på maximalt 10 minuter. Vi ber trafikanterna uppmärksamma detta vid resor till och från Vårdö.

Kontaktpersoner:
Ålands landskapsregering
Projektchef Taneli Ala-Rakkola, +358 457 3500504
Huvudentreprenör Graniittirakennus Kallio Oy
Platschef Magnus Ahlskog, +358 40 8125795


HASTIGHETS OCH VIKTBEGRÄNSNINGAR PÅ VÅRDÖBRON

Hastigheten över Vårdöbron har sänkts från 30 till 20, viktbegränsningen för enskilda fordon sänks till 30 ton.

NÄRMARE INFORMATION

om ovanstående ges avbyråchef Mikael Korpela, tel +358 18 25163

och på adressen: http://www.regeringen.ax/nyheter/trafikinformation-0

 

TRAFIKINFORMATION från ålandstrafiken

TRAFIKSTÖRNINGAR

9.5.2018

"TRAFIKSTÖRNING PÅ TÖFTÖLINJEN

Linfärjetrafiken på Töftölinjen kommer att drabbas av tidvisa störningar 9/5-13/5. Dykningsarbeten kommer att utföras i Prästösund onsdag-söndag vecka 19. För att dykningarna ska kunna utföras säkert kommer Töftölinjens trafik stå stilla torsdag 10/5 kl. 03:00-06:00 och söndag 13/5 kl. 03:00-06:00. Nödtrafik upprätthålls. Om dykningen inte kan utföras enligt ovan utförs de istället 19/5-20/5. Lördag 12/5 kl. 15:00-söndag 13/5 kl. 03:00 trafikeras linjen med mindre kapacitet i reservfärjans norra farled. Ålands Landskapsregering reserverar sig rätten för eventuella ändringar som kan förekomma i trafikplaneringen bland annat till följd av väderleksförhållanden. Töftölinjen GSM +358 (0)457 342 1279."


SKÄRGÅRDSSPLATSER PÅ NORRA LINJEN

Information från landskapsregeringen, Niklas Karlman:

Bokningssystemet är ändrat så att det finns fler bokningsbara platser från och med avgångar på måndag 25.6.2018.

Det betyder att färjorna från och med 25.6.18 (72 h före) ska beakta det minskade antalet skärgårdsplatser.

Som tilläggsinformation; tomt utrymme ombord behöver naturligtvis inte bara bero på skärgårdsplatser. Vi har ändå, vid flertalet tillfällen som vi kollat upp i efterhand, kunnat konstatera att det allra oftast är avbokningar i sent skede som medför att det finns utrymme ombord även om bokningen uppgett att det är fullt.

 

LEDIGA JOBB

För närvarande inga lediga jobb

 

 

KUNGÖRELSER

 

RESULTAT VID KOMMUNALVAL I VÅRDÖ 18 OKTOBER 2015

 

KOMMUNALA MÖTEN

  

ALLMÄN INFORMATION

Skärgårdskommunernas traditionella, gemensamma årliga studieresa sept 2018 (anslaget 28.6.18)

Debattartikel med anledning av avfallshanteringen

Trafikmeddelande 10.10.2013 Vårdöbron(PDF)

 

Vårdö 

Mariehamn

 

KOMMUNALA MÖTEN

 

 

Vårdö Finlands Lyckligaste kommun 2010 enligt Iltasanomat 23.12.2010

Valresultat kommunalval 16.10.2011

 

ALLMÄN INFORMATION

 

VATTENAVLÄSNING

Vattenavläsning för fast bosatta som  har kommunalt vatten, görs två gånger årligen; i månadsskiftet maj/juni och i början av november.

Fritidsboende gör sin vattenavläsning endast en gång årligen; i månadsskiftet maj/juni.

Meddela din vattenmätarställning här på vår hemsida under bygga och bo, maila till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller meddela per post eller telefon till kommunkansli tel. +358 18 47900.

 

MEDISKURSER

Information om Medis kurser i Vårdö hittar du på www.facebook.com/vardomedis

 

Musselinformation

Musselminienkät

 

TRAFIKINFORMATION 4.12.2017

 

Begränsad framkomlighet på landsväg nr 670 pga. byggnadsarbeten med den nya Vårdöbron

Onsdagen den 6.12.2017 påbörjas byggnadsarbeten som kan orsaka köbildning och störningar i trafiken vid Vårdöbron på landsväg nr 670. Dessa arbeten beräknas pågå ca en vecka, men kan ta längre tid beroende på väderförhållandena.

Gång- och cykelvägen på bron är under denna tid avstängd.

Parkeringsförbud på landsväg nr 670 gäller från bron ca 1 km i vardera riktningen.

Vattenområdet i sundet är reserverat för pråmar och kran och får inte trafikeras av obehöriga.

Trafikanter ombeds reservera extra tid för att passera området.

Kontaktpersoner:

Huvudentreprenör Graniittirakennus Kallio Oy Platschef Magnus Ahlskog, +358 40 8125795

Ålands landskapsregering Projektchef Taneli Ala-Rakkola, +358 457 3500504