+A A-

 

ANSLAGSTAVLA

 

LEDIGA JOBB

Vårdö kommun söker vikarierande köksbiträde om 70 % arbetstid. Mer information, klicka här.

 

TRAFIKINFORMATION   ålr

Farleden under Vårdöbron stängs av

Farleden under Vårdöbron i Vårdö och det omkringliggande vattenområdet stängs av för trafik från början av vecka 21 år 2017 fram till slutet av maj 2019 pga. brobyggnadsarbete.

Närmare information:
Projektchef Taneli Ala-Rakkola
Telefon +358 (0)18 25000
E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

ARBETET MED ATT BYGGA EN NY BRO PÅ VÅRDÖ, MED TILLHÖRANDE VÄG, HAR PÅBÖRJATS.

Entreprenaden omfattar byggande av en ny bro och tillhörande vägbyggnad samt rivning av den befintliga bron. Den nya bron tas i bruk hösten 2018 och hela projektet beräknas vara färdigt våren 2019.


Under entreprenadtiden leds trafiken enkelriktat med trafikljus och hastighetsbegränsning över den gamla bron.
Farleden under bron kommer att vara avstängd under projekttiden.
Arbetet har inletts med att ta bort markvegetationen på Töftösidan.


Sprängningsarbete och flyttande av sprängsten och jordmassor kommer att inledas på Töftösidan vecka 7.
Sprängningsarbetet fortgår ca 3 månader. De dagar då sprängning utförs kan det uppstå kortare avbrott i trafiken på maximalt 10 minuter. Vi ber trafikanterna uppmärksamma detta vid resor till och från Vårdö.

Kontaktpersoner:
Ålands landskapsregering
Projektchef Taneli Ala-Rakkola, +358 457 3500504
Huvudentreprenör Graniittirakennus Kallio Oy
Platschef Magnus Ahlskog, +358 40 8125795


HASTIGHETS OCH VIKTBEGRÄNSNINGAR PÅ VÅRDÖBRON

Hastigheten över Vårdöbron har sänkts från 30 till 20, viktbegränsningen för enskilda fordon sänks till 30 ton.

NÄRMARE INFORMATION

om ovanstående ges avbyråchef Mikael Korpela, tel +358 18 25163

och på adressen: http://www.regeringen.ax/nyheter/trafikinformation-0

 

 

 

KUNGÖRELSER

 

RESULTAT VID KOMMUNALVAL I VÅRDÖ 18 OKTOBER 2015

 

KOMMUNALA MÖTEN

  

ALLMÄN INFORMATION

Debattartikel med anledning av avfallshanteringen

Trafikmeddelande 10.10.2013 Vårdöbron(PDF)

 

Vårdö 

Mariehamn

 

KOMMUNALA MÖTEN

Kommunfullmäktige 18.4.2013

 

Vårdö Finlands Lyckligaste kommun 2010 enligt Iltasanomat 23.12.2010

Valresultat kommunalval 16.10.2011

 

ALLMÄN INFORMATION

 

VATTENAVLÄSNING

Vattenavläsning för fast bosatta som  har kommunalt vatten, görs två gånger årligen; i månadsskiftet maj/juni och i början av november.

Fritidsboende gör sin vattenavläsning endast en gång årligen; i månadsskiftet maj/juni.

Meddela din vattenmätarställning här på vår hemsida under bygga och bo, maila till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller meddela per post eller telefon till kommunkansli tel. +358 18 47900.

 

MEDISKURSER

Information om Medis kurser i Vårdö hittar du på www.facebook.com/vardomedis

 

Musselinformation

Musselminienkät